Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN. Deze voorwaarden worden u, indien gewenst, kosteloos toegezonden

Offertes

Alle genoemde prijzen zijn in euro genoteerd en exclusief B.T.W..

De geldigheidsduur van de offerte is 3 maanden.

Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, dus zonder verzendkosten. In overleg met de klant worden de producten verstuurd.

Betalingstermijn

Betaling wordt gedaan, 30 dagen na factuurdatum op bankrekening nummer 1552.95.314 o.v.v. factuurnummer. Rabobank Bernheze.

Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoud Dimetec bv de auteursrechten en alle rechten van industriƫle eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, enz..

Reclamenties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Dimetec heeft gereclameerd.